Χάρης Μεσαριτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βιογραφικό Σημείωμα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Associate Researcher)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εργαστήριο Φωτονικής Τεχνολογίας & Οπτικών Επικοινωνιών.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Marie Curie Research Fellow)
III-V Labs – Thales – Alcatel
Εργαστήριο GaAs – Design and Fabrication

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Μεταπτυχιακο Διπλωμα Εξειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονικη (MSc.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών / τμήμα Φυσικής

Πτυχιο (BS.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Τομέας: Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος.

Περισσότερες πληροφορίες