Χριστίνα Πολίτη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Βιογραφικό

Dr Christina (Tanya) Politi has a great experience in experimental and theoretical activities spanning a number of different research topics in the area of optical communications. Specifically, she has worked in the three main areas of Optical Communications systems namely:

  • Photonic and Optoelectronic Devices
  • Optical and Optoelectronic Systems
  • Optical Networks for Future Internet

Currently working in these areas as a member of the Optical Networking Group in the Department of Telecommunications Science and Technology of University of Peloponnese.\

Περισσότερες πληροφορίες

Contact Info

Phone : (1)-1234-4444
Email : Contact@GoodLayers.com