Αιτήσεις έως 23 Σεπτεμβρίου, 2022

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική», το οποίο υλοποιούν το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η προκήρυξη προβλέπει την εισαγωγή έως και 15 φοιτητών στο πρώτο εξάμηνο του διετούς προγράμματος, το οποίο υλοποιείται με έδρα το Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν προβλέπει καταβολή διδάκτρων.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν:

  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση αιτήσεων δείτε την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών.