Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική

Ένα μοναδικό Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνούς Επιπέδου στην υπηρεσία της Ελλάδας του Μέλλοντος

Ένα ολοκληρωμένο διεθνούς επιπέδου πρόγραμμα σπουδών, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς – ερευνητές του χώρου, γεφυρώνει τα σύγχρονα γνωστικά πεδία, δημιουργεί μια νέα επιστημονική κουλτούρα εφαρμογής της επιστήμης και της τεχνολογίας του Φωτός για τον νέο απόφοιτο επιστήμονα και μηχανικό.

Λαμπρές Προοπτικές .

Η ραγδαία διάδοση των τεχνολογιών φωτονικής δημιουργεί νέες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Βρήκαμε ποιες είναι αυτές και σχεδιάσαμε ένα διατομεακό, διετές πρόγραμμα με το βλέμμα στην έρευνα και την παραγωγή. Χωρίς δίδακτρα.

εφαρμογες αιχμης

Yψηλή εξειδίκευση σε τεχνολογίες που δεν καλύπτονταν από υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Γιατί οπτοηλεκτρονικη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δύο μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», συμμετέχουν με το προσωπικό και τις υποδομές άκρως εξειδικευμένων ομάδων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

«Το νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή προσωπικού για τις εταιρείες μας»

Ε.Χοντζόπουλος,
Πρόεδρος HPhos

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές ενότητες.

Το ΔΙΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική” έχει ως βάση την Διεπιστημονικότητα και την συνέργεια μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων της Επιστήμης των Υλικών και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και της Τεχνολογίας Υπολογιστών. Κεντρικό θέμα στην τεχνολογία της Οπτοηλεκτρονικής αποτελεί η ανάπτυξη τεχνητών υλικών με οπτοηλεκτρονικές και φωτονικές ιδιότητες και η ολοκλήρωσή τους σε διατάξεις και συστήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορούν σε Υλικά και Τεχνολογίες:

  • Παραγωγής φωτός:λαμπτήρες και λυχνίες, φθορίζουσες ουσίες, δίοδοι εκπομπής φωτός (LED), οργανικές δίοδοι (OLED), διατάξεις λέιζερ.
  • Ανίχνευσης φωτός και αισθητήρων:φωτοβολταϊκά στοιχεία (PV), φωτοδίοδοι (PIN), βολόμετρα, πυροηλεκτρικά στοιχεία, ανιχνευτές εικόνας με διατάξεις συζευγμένων φορτίων(CCD) ή συστοιχίες CMOS, διατάξεις ανίχνευσης εικόνας υπερύθρου(FLIR) με σαρωτές ή συστοιχίες εστιακού επιπέδου (FPA) όπως κβαντικών φρεάτων (QWIP), βολομετρικών ή πυροηλεκτρικών ανιχνευτών, ενισχυτές εικόνας), αισθητήρων φυσικών μεγεθών (optical and photonic sensors), βιοαισθητήρων και Lab-on chip.
  • Διάδοσης και διαμόρφωσης φωτός:οπτικά υλικά και οπτικά συστήματα (ύαλοι, κρύσταλλοι, συστήματα φακών και κατόπτρων κτλ), ηλεκτροοπτικά, ακουστοοπτικά, μαγνητοοπτικά υλικά και διατάξεις, υγροί κρύσταλλοι και οθόνες προβολής (LCD, LCTV) διαμορφωτές φωτός, σκεδαστές και διαχύτες, ολογραφικά στοιχεία, στοιχεία φωτισμού, αρχιτεκτονικά στοιχεία- διακόσμηση- καλές τέχνες.
  • Μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφορίας: οπτικές ίνες, οπτικά κυκλώματα (PIC), πηγές λέιζερ και ενισχυτές φωτός, τηλεπικοινωνιακοί, διαμορφωτές, πολυπλέκτες (WDM/DWDM, routers), οπτικές διασυνδέσεις, ασύρματες οπτικές τηλεπικοινωνίες (Li-Fi)
  • Αποθήκευσης πληροφορίας: οπτικά μέσα αποθήκευσης πληροφορίας (CD, DVD, Blue-Ray), ολογραφικά μέσα/μνήμες.

Το ΔΙΠΜΣ ΕΟΗ θα αξιολογείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και πρακτικές της ΜΟΔΙΠ του Παν. Πατρών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  Η ΔΣΕ που συστήνεται μετά την ίδρυση του ΔΙΠΜΣ θα συμβάλει στην οργάνωση και αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων.

Διδάσκοντες .

Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παναγιώτης Αργείτης

Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Νικόλαος Βάινος

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Μαρία Βασιλοπούλου

Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Δημήτρης Δαβάζογλου

Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμηςη Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γρηγόρης Καλύβας

Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Νικόλαος Παπανικολάου

Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Μιχάλης Σιγάλας

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τα νέα μας .

Εδώ μπορείτε να δείτε τα τελευταία νέα μας και τις ανακοινώσεις του Δι-Επιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική».

Αιτήσεις έως 23 Σεπτεμβρίου, 2022

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική», το οποίο υλοποιούν το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η προκήρυξη προβλέπει...
Read More

Προκήρυξη για εισαγωγή νέων φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 την εισαγωγή έως και δέκα πέντε (15) φοιτητών.
Read More

Ελάτε στο φως!

Απόφοιτοι των Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένα σύγχρονο, πολύπλευρο πρόγραμμα μαθημάτων, χωρίς στεγανά ανάμεσα σε ειδικότητες. Για πρώτη φορά...
Read More

Ψηφιακές Υπηρεσίες .

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του προγράμματος.

UPnet ID

Ο λογαριασμός με τη μορφή username και password που χρησιμοποιείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέχεται σε έντυπο κατά την πρώτη εγγραφή του προπτυχιακού φοιτητή από τη Γραμματεία του. Στους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές μετά από αίτηση στο http://mussa.upnet.gr/. Πληροφορίες και Γραφείο Αρωγής στο http://www.upnet.gr/.

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση στην καρτέλα και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει το υποσύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος: https://progress.upatras.gr/. Γραφείο Αρωγής στο itdesk@upatras.gr.

eclass

Πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου παρέχει η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass. Δείτε τη λίστα μαθημάτων.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα: Δείτε περισσότερα.

email

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο. Δείτε περισσότερα

Εύδοξος

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλογής συγγραμμάτων για όλους τους φοιτητές. Δείτε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης. Δείτε περισσότερα.

Λογισμικό

Άδειες λογισμικού για ακαδημαϊκή χρήση χωρίς κόστος ειδικά για φοιτητές. Δείτε περισσότερα.

Υπολογιστικό νέφος της εκπαίδευσης (cloud)

Επικοινωνία .

ΔΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών