Γιατί να σπουδάσω Οπτοηλεκτρονική

Η ραγδαία διάδοση των τεχνολογιών φωτονικής δημιουργεί νέες ανάγκες σε εξειδικευμένους απόφοιτους που πρέπει να καλυφθούν.

Το δια-ιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που εγκαινιάζουν το 2019 το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σχεδιάστηκε να προσφέρει υψηλή εξειδίκευση σε εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η ανάγκη για το Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική», με έδρα την Πάτρα, είναι το αποτέλεσμα της βαθιάς διείσδυσης των τεχνολογιών φωτονικής και ηλεκτρονικής στην βιομηχανία, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, την βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.

Αυξητική τάση απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά φωτονικής.

Οι Ευρωπαϊκές εταιρείες κατέχουν σήμερα ηγετικό ρόλο στην αγορά φωτονικής στις τεχνολογίες παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών λέιζερ), τα οπτικά εξαρτήματα και συστήματα, τους αισθητήρες και την αυτοματοποιημένη όραση, καθώς και στην ιατρική και στις βιολογικές επιστήμες.

Σύνδεση με Έρευνα και Παραγωγή

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση του τρίπτυχου Εκπαίδευση-Έρευνα-Παραγωγή με δράσεις διασύνδεσης όπως άσκηση φοιτητών στη βιομηχανία, σεμινάρια, επισκέψεις και έργα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση του τρίπτυχου Εκπαίδευση-Έρευνα-Παραγωγή με δράσεις διασύνδεσης όπως άσκηση φοιτητών στη βιομηχανία, σεμινάρια, επισκέψεις και έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.  

Η Ομάδα PhASMa,Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, είναι μέλος του Hellenic Photonic Cluster (HPHOS) στο οποίο συμμετέχουν όλες οι ελληνικές εταιρείες στο πεδίο της φωτονικής και λέϊζερ, πολλές από τις οποίες έχουν παραγωγικές μονάδες με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Τα μέλη του Cluster έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το υπό ίδρυση ΔΙΠΜΣ ΕΟΗ και τους απόφοιτους του, προκειμένου για να επανδρώσουν τις υπάρχουσες και αναδυόμενες βιομηχανικές, ιατρικές και λοιπές δραστηριότητες. Ήδη απόφοιτοι των τμημάτων που συμμετέχουν είναι εργαζόμενοι σε εταιρίες του Η-PHOS.

 

Θεματικές ενότητες

Το ΔΙΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική” έχει ως βάση την Διεπιστημονικότητα και την συνέργεια μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων της Επιστήμης των Υλικών και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και της Τεχνολογίας Υπολογιστών. Κεντρικό θέμα στην τεχνολογία της Οπτοηλεκτρονικής αποτελεί η ανάπτυξη τεχνητών υλικών με οπτοηλεκτρονικές και φωτονικές ιδιότητες και η ολοκλήρωσή τους σε διατάξεις και συστήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορούν σε Υλικά και Τεχνολογίες:

• Παραγωγής φωτός: λαμπτήρες και λυχνίες, φθορίζουσες ουσίες, δίοδοι εκπομπής φωτός (LED), οργανικές δίοδοι (OLED), διατάξεις λέιζερ.
• Ανίχνευσης φωτός και αισθητήρων: φωτοβολταϊκά στοιχεία (PV), φωτοδίοδοι (PIN), βολόμετρα, πυροηλεκτρικά στοιχεία, ανιχνευτές εικόνας με διατάξεις συζευγμένων φορτίων(CCD) ή συστοιχίες CMOS, διατάξεις ανίχνευσης εικόνας υπερύθρου(FLIR) με σαρωτές ή συστοιχίες εστιακού επιπέδου (FPA) όπως κβαντικών φρεάτων (QWIP), βολομετρικών ή πυροηλεκτρικών ανιχνευτών, ενισχυτές εικόνας), αισθητήρων φυσικών μεγεθών (optical and photonic sensors).
• Διάδοσης και διαμόρφωσης φωτός: οπτικά υλικά και οπτικά συστήματα (ύαλοι, κρύσταλλοι, συστήματα φακών και κατόπτρων κτλ), ηλεκτροοπτικά, ακουστοοπτικά, μαγνητοοπτικά υλικά και διατάξεις, υγροί κρύσταλλοι και οθόνες προβολής (LCD, LCTV) διαμορφωτές φωτός, σκεδαστές και διαχύτες, ολογραφικά στοιχεία, στοιχεία φωτισμού, αρχιτεκτονικά στοιχεία- διακόσμηση- καλές τέχνες.
• Μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφορίας: οπτικές ίνες, οπτικά κυκλώματα (PIC), πηγές λέιζερ και ενισχυτές φωτός, τηλεπικοινωνιακοί, διαμορφωτές, πολυπλέκτες (WDM/DWDM, routers), οπτικές διασυνδέσεις, ασύρματες οπτικές τηλεπικοινωνίες (Li-Fi)
• Αποθήκευσης πληροφορίας: οπτικά μέσα αποθήκευσης πληροφορίας (CD, DVD, Blue-Ray), ολογραφικά μέσα/μνήμες.
• Αισθητήρες φυσικών μεγεθών, βιοαισθητήρες, lab-on-chip, μοριακή ανίχνευση,..

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από ΜΟΔΙΠ

Το ΔΙΠΜΣ ΕΟΗ θα αξιολογείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και πρακτικές της ΜΟΔΙΠ του Παν. Πατρών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Η ΔΣΕ που συστήνεται μετά την ίδρυση του ΔΙΠΜΣ θα συμβάλει στην οργάνωση και αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων.