Σύνδεση με την αγορά

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση του τρίπτυχου Εκπαίδευση-Έρευνα-Παραγωγή με δράσεις διασύνδεσης όπως άσκηση φοιτητών στη βιομηχανία, σεμινάρια, επισκέψεις και έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Ως εκπρόσωπος του συνδέσμου εταιρειών Φωτονικής στην Ελλάδα, χαιρετίζω την έναρξη λειτουργίας του ΜΠ «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική», το οποίο εναρμονίζει την Ελλάδα με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο. Tο cluster HPhos διατηρεί στενή συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, με στόχο την καινοτομία, και είμαστε βέβαιοι ότι το νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή προσωπικού για τα μέλη μας.

Ε. Χοντζόπουλος
Πρόεδρος Hellenic Photonics Cluster

Η Ομάδα PhASMa,Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, είναι μέλος του Hellenic Photonic Cluster (H-PHOS)  στο οποίο συμμετέχουν όλες οι ελληνικές εταιρείες στο πεδίο της φωτονικής και λέϊζερ, πολλές από τις οποίες έχουν παραγωγικές μονάδες με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Τα μέλη του Cluster έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το υπό ίδρυση ΔΙΠΜΣ ΕΟΗ και τους απόφοιτους του, προκειμένου για να επανδρώσουν τις υπάρχουσες και αναδυόμενες βιομηχανικές, ιατρικές και λοιπές δραστηριότητες. Ήδη απόφοιτοι των τμημάτων που συμμετέχουν είναι εργαζόμενοι σε εταιρίες του Η-PHOS.