Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βιογραφικό

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην θεματική των εφαρμογών φωτονικών υλικών και μίκρο/νάνο δομών με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και στους οπτικούς αισθητήρες. Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή και χαρακτηρισμό νάνο/μίκρο φωτονικών δομών, με χρήση τεχνικών laser micromachining και pulsed laser deposition.
  • Καινοτόμα υλικά dilute nitrides για εφαρμογές σε οπτοηλεκτρονικές συσκευές όπως ημιαγωνικά laser και οπτικούς ενισχυτές.
  • Προηγμένες φωτονικές δομές μικρο-κοιλοτήτων δακτυλίου.
  • Μελέτη κβαντικών τελειών στην οπτική επεξεργασία σήματος και στις οπτικές τηλεπικοινωνίες.
  • Μελέτη της δυναμικής της πόλωσης σε Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSELs).
  • Πολυμερικά φωτονικά υλικά για εφαρμογές στις οπτικές τηλεπικοινωνίες.

Περισσότερες πληροφορίες