Παναγιώτης Αργείτης

Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Βιογραφικό Σημείωμα

Panagiotis Argitis is leading the Research Acticvity on Materials for Nanolithography and Organic Electronics
(Part of the Research Program on Nanoelectronics, Photonics and Microsystems) at the Institute of Nanoscience
and Nanotechnology of NCSR Demokritos.
Current research interests :
• Organic Electronics : Interfaces in OLEDs and OPVs, Memories, Sensors, Molecular electronics.
• Lithographic Materials and Processes : Polymeric materials for optical and next generation lithographic
technologies – Molecular glasses – Radiation induced processes for micro-nanofabrication and
nanobiotechnology.
• Polyoxometalates/Transition Metal Oxides : Chemistry, Applications in electronic devices and energy
conversion.

Περισσότερες πληροφορίες