Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γρηγόρης Καλύβας

Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βιογραφικό

Εκπαίδευση
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο
Πατρών, 1980.

Master of Engineering (Electrical): Carleton University, Ottawa, Canada, 1982.

Ph.D in Electrical Engineering: Carleton University, Ottawa, Canada, 1990.

Από το 1994 διδάσκει μαθήματα Μικροϋπολογιστών, Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά και
Ολοκληρωμένα Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες