Νικόλαος Παπανικολάου

Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Νίκος Παπανικολάου είναι Φυσικός, και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το πανεπιστήμιο Αθηνών το 1996. Εργάστηκε σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Institut für Festkörperphysik, Forschungszentrum Jülich, και στο πανεπιστήμιο του Halle στη Γερμανία, καθώς επίσης και στο Ινστιτούτο Υλικών κου ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Το 2003 διορίστηκε στη Γ βαθμίδα ερευνητών του πρώην ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής και σήμερα είναι ερευνητής Α βαθμίδας στο ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. Δραστηριοποιήται ερευνητικά στη φωτονική αλλά και τη θεωρητική νανοτεχνολογία, και ειδικότερα στη μελέτη ιδιοτήτων στερεών υλικών με προσομοιώσεις από πρώτες αρχές, ab initio, με έμφαση στα μέταλλα και τα μεταλλικά κράμματα, και τις μαγνητικές ιδιότητες αλλά και τους ημιαγωγούς και τις ιδιότητες ηλεκτρονικής μεταφοράς. Σήμερα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη νανοφωτονική, και τη μελέτη επιφανειακών πλασμονίων, ακουστοοπτικών και μαγνητοοπτικών ιδιοτήτων σε νανοδομημένες επιφάνειες και μεταϋλικά, και ειδικότερα την ανάπτυξη θεωρητικών μεθόδων πολλαπλής σκέδασης για επίλυση ηλεκτροδυναμικών και ελαστοδυναμικών προβλημάτων, τη μοντελοποίηση, κατασκευή και χαρακτηρισμό φωτονικών δομών, και τη μελέτη της αλληλεπίδρασης του φωτός με ελαστικά κύματα και κύματα σπιν.

Περισσότερες πληροφορίες