Εμμανουήλ Πασπαλάκης

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμηςη Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Βιογραφικό Σημείωμα

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι:

σε κβαντική θεωρία οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών, με έμφαση σε φωτονικά υλικά, με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική και στους κβαντικούς υπολογιστές. Για πάνω από μια δεκαετία, έχει δώσει έμφαση στη σύμφωνη αλληλεπίδραση φωτός με ημιαγώγιμες νανοδομές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε φαινόμενα σύμφωνου ελέγχου, ενίσχυσης φαινομένων μη-γραμμικής οπτικής και φαινόμενα κβαντικής συμφωνίας και συμβολής σε ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες. Πιο πρόσφατα, εργάζεται σε κβαντική πλασμονική, δηλαδή στην επίδραση επιφανειακών πλασμονίων μεταλλικών νανοδομών σε άτομα, μόρια και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.

Περισσότερες πληροφορίες