Μιχάλης Σιγάλας

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Βιογραφικό

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές:

  • Υπολογιστικές μελέτες φωτονικών υλικών με εφαρμογές σε: Οπτικές επικοινωνίες (κυματοδηγοί, φίλτρα, modulators, isolators), Φωτοδίοδοι, Αισθητήρες, Φωτοβολταικά, Φωτονικοί κρύσταλλοι,
  • Διάδοση ακουστικών και ελαστικών κυμάτων σε σύνθετα υλικά και Φωνονικούς κρυστάλλους, και τέλος
  • Υπολογιστικές μελέτες των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των υλικών.

Περισσότερες πληροφορίες