Νικόλαος Βάινος

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Βιογραφικό

Οι ερευνητικές δράσεις αφορούν στα πεδία:

  • Προηγμένα οπτικά και φωτονικά συστήματα,
  • Φωτονικά νανοσύνθετα και υβριδικά υλικά,
  • Επεξεργασία με λέιζερ, Soft Lithography / Νανοεκτυπωτική
  • Οπτικός χειρισμός υλικών και διαμόρφωση μικρο και νανοδομών υλικών,
  • Φωτονικές μίκρο- και νάνο-δομές με ειδικές λειτουργικότητες
  • Βιομιμητικές διατάξεις
  • Διατάξεις αεροπηκτωμάτων
  • Σχεδίαση, ολοκλήρωση και εφαρμογές προηγμένων φωτονικών συστημάτων με έμφαση σε περιθλαστικά και ολογραφικά συστήματα, αισθητήρες, οπτορευστομηχανικά κυκλώματα κ.α.

Υπό εξέλιξη ερευνητικές δράσεις εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοσκοπικών φωτονικών υλικών και περιθλαστικών/συμβολομετρικών μικρο- και νανο-δομών με τεχνικές λέιζερ, Soft Lithography και Νανοεκτυπωτική, για εφαρμογές αισθητήρων και επεξεργαστών πληροφορίας, ενώ άλλες επικεντρώνονται στην κατασκευή υπερελαφρών φωτονικών διατάξεων για διαστημικές και επίγειες εφαρμογές και στην ανάπτυξη μεθόδων τρισδιάστατης μικρο- και νανο-δόμησης με χειρισμό της χαλαρής ύλης μέσω δυνάμεων ακτινοβολίας laser, και βιομιμητικά συστήματα στοχεύοντας σε ολοκληρωμένα φωτονικά νανοσυστήματα προηγμένης λειτουργικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες