Η Φωτεινή Επανάσταση

Εν συντομία, φωτονική είναι η επιστήμη που παράγει, ανιχνεύει και χειρίζεται το φως, από το ορατό φάσμα μέχρι την υπέρυθρη ακτινοβολία ή τις ακτίνες Χ. Αυτή η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία προήλθε από την σύντηξη της Οπτικής και της Ηλεκτρονικής και εξελίχθηκε ραγδαία με την επανάσταση της Κβαντικής Ηλεκτρονικής. H οπτοηλεκτρονική, όρος που συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της φωτονικής, εστιάζει σε συσκευές που μετατρέπουν το ηλεκτρικό σήμα σε οπτικό ή το αντίστροφο, και αξιοποιεί τις κβαντομηχανικές επιδράσεις του φωτός σε ηλεκτρονικά κυκλώματα.Η τεχνολογία του φωτός καλύπτει σήμερα οριζόντια την ανθρώπινη δραστηριότητα και βρίσκεται πρακτικά παντού στην καθημερινή ζωή -σκεφτείτε τους σαρωτές barcode, το Διαδίκτυο, το DVD player, τη διόρθωση όρασης με λέιζερ, τα βιομηχανικά λέιζερ, τους υπέρυθρους αισθητήρες, αλλά και τα υποσχόμενα οπτικά τσιπ.
Ως επόμενο, η φωτονική είναι σήμερα μια γιγαντιαία αγορά με κύκλο εργασιών που το 2015 άγγιζε τα 450 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά σε πάνω από 600 δισ. ευρώ το 2020. O δε αριθμός εργαζομένων στην Ευρώπη αναμένεται να ξεπεράσει τους 300.000 χιλιάδες το 2020

Ως επόμενο, η φωτονική είναι σήμερα μια γιγαντιαία αγορά με κύκλο εργασιών που το 2015 άγγιζε τα 450 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά σε πάνω από 600 δισ. ευρώ το 2020. O δε αριθμός εργαζομένων στην Ευρώπη αναμένεται να ξεπεράσει τους 300.000 χιλιάδες το 2020

Leave a Reply